U bevindt zich op de website van Loopclub PRESTO

jeugd

Start
inhoudsopgave

Met succes werd begin 1999 gestart met een vernieuwde jeugdwerking binnen onze loopclub.

Wij gaan op hetzelfde elan door en alle jongeren uit het lager en het secundair krijgen de kans om kennis te maken deze basissport.

bulletOp zondagmorgen hebben wij ons vast trainingsuur. We verzamelen aan de ingang van de sporthal. Er is nooit training tijdens de schoolvakanties, alle andere zondagen wel. Uitzonderingen worden in de nieuwsbrief gemeld.
bulletOm 10 uur trekken we naar de piste rond het voetbalplein waar we een uur training geven. We opteren om zoveel mogelijk op een zachte ondergrond te lopen/spelen, dit onder andere om hun gewrichten te sparen (want ze zijn nog in volle groei), maar ook om kwetsuren te vermijden.
bulletDe groep is ingedeeld in twee groepen. De jongeren en de ouderen. Voor de scheiding tussen de twee groepen wordt er niet echt een leeftijd opgeplakt. Ruwweg nemen we de scheiding rond het 5de à 6de leerjaar. Dit hangt een beetje af van de fysieke conditie en het individueel talent.
bulletDe jongeren worden toegelaten vanaf het 1ste leerjaar.
bulletGlobaal wordt de training opgevat als een speels-prestatieve ontdekkingstocht voor de jongere. Centraal staat de jongere die speelt en presteert met zijn individuele mogelijkheden.
bulletDe grootste doelstelling is om bij de jongeren de algemene uithouding te verbeteren. Er wordt aan de loopgewoontevorming gewerkt met voldoende veelzijdigheid en variatie. We houden, zeker voor de jongsten, het lopen steeds attractief. Het wordt niet lopen om te lopen, maar het lopen al spelend ontdekken. Met een ruime bagage aan loopspelen proberen we deze zienswijze waar te maken.
bulletUiteraard wordt ook aandacht besteed aan de rek- en strekoefeningen waarmee we de training starten en beëindigen.
bulletBij de ouderen wordt geregeld gewerkt aan de loopuithouding. Elk kan dan op zijn eigen tempo proberen zijn grenzen te verleggen en langer en verder proberen te lopen.
bulletDe trainer zorgt ervoor dat alle middelen, zowel op sportief, pedagogisch als sociaal vlak, aangewend worden zodat ieder lid aan bod komt.

groepstraining elke zondagmorgen om 10.00 uur aan de sporthal

Uitzonderingen worden gemeld in het ledenboekje ‘Interval’ en in de nieuwsbrief.

NOOIT TRAINING TIJDENS DE SCHOOLVAKANTIES en OP WETTELIJKE EN KERKELIJKE FEESTDAGEN

 Formaliteiten in verband met inschrijven en verzekering worden ter plaatse geregeld. Iedereen krijgt de kans om GRATIS kennis te maken met de club.

Wie dan beslist om lid te worden krijgt:

bulleteen club T-shirt
bullet ons informatieblaadje ‘Interval’.
bulletgeregeld een nieuwsbrief (per e-mail)
bulletnu en dan een extraatje.
bulletgratis deelname aan wedstrijden
bulleteen officiële lidkaart (erkend door Sport Vlaanderen).
bulleteen degelijke verzekering (elk trainingsmoment is gedekt!!!)
bulletlidgeld: 20,00 per kalenderjaar

 

Algemene info: 0494/07 98 95

e-mail: info@prestorun.be