Presto wandel fotozoektocht 2022

Parcours

De kaart van het parcours vind je terug bij het deelnameformulier.

Start & finish bevinden zich op de parking van de Engelkerk, Zeemeeuwstraat 8 - Ichtegem

Bij de start vind je ook de kaart van het parcours.

Veel succes!

Kleurenfoto's

Het deelnameformulier is in kleur gedruk.

De kleurenfoto's van de zoektocht vind je ook nog terug via deze link.

Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement Presto wandel fotozoektocht 2022

- Door aankoop van een deelnameformulier verklaar u zich akkoord met de voorwaarden tot deelname.

- Deelname is pas geldig bij het tijdig (dit is ten laatste op maandag 14 november 2022) indienen van een origineel...

Wedstrijdreglement Presto wandel fotozoektocht 2022

- Door aankoop van een deelnameformulier verklaar u zich akkoord met de voorwaarden tot deelname.

- Deelname is pas geldig bij het tijdig (dit is ten laatste op maandag 14 november 2022) indienen van een origineel antwoordformulier in de brievenbus van Arthur Coussensstraat 52 - 8480 Ichtegem.

- Uitslag: Wie alle vragen correct beantwoordt komt in aanmerking voor een prijs.

               Bij Ex-aequo wordt het klassement opgemaakt aan de hand van de schiftingsvraag. Wie het dicht het juiste antwoord benadert is de algemene winnaar. Mocht hier nog een Ex-aequo zijn dan wordt de winnaar ter plaatste bepaald door lottrekking.

- PRIJSUITREIKING
De prijsuitreiking gaat door op vrijdag 2 december 2022 om 19 uur.
plaats: De Pottenbakkerij - Diksmuidebaan 214 (kruispunt De Reiger) - 8480 Ichtegem.

Reglement prijsuitreiking
* Alle deelnemers worden uitgenodigd op de prijsuitreiking.
* Er zijn prijzen volgens het resultaat van de zoektocht. 
* Er is ook nog een aanwezigheidstombola (zo kunnen personen die naast de resultaat prijzen vallen toch nog een prijs winnen.
* Om je prijs, gebaseerd op het resultaat te ontvangen is de aanwezigheid van de persoon in kwestie vereist.
Niet aanwezig = geen prijs. (vb. man en vrouw dienden een formulier in, de man heeft de tiende prijs en de vrouw de derde prijs, dan moeten ze allebei aanwezig zijn om hun prijs te ontvangen. Is één van de twee niet aanwezig dan gaat de prijs door naar de volgende deelnemer op de lijst.

- De organisatie is niet verantwoordelijk voor schade of overtredingen.

- Deelnemers aan dit evenement zijn niet door de organisatie verzekerd.

- Alle informatie van de deelnemers is bestemd voor Loop- en wandelclub Presto Ichtegem en wordt niet doorgegeven aan derde partijen.

De wet van 8 december 1992 i.v.m. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. gegevensverwerking, voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan. Door uw deelname aan het evenement verklaart u zich akkoord met een eventueel gebruik van uw foto in druk, film, video ea. voor promotionele doeleinden van Loop- en wandelclub Presto Ichtegem, zonder hiervoor een vergoeding te claimen.

A run always goes more quickly with friends! So come to the weekly tuesday training!

When my running is feeling less than thrilling, I try to find a new route.

Running doesn’t have to be complicated, but it does take strategy.

So what? I am gonna start running.

Believe in yourself, have courage, be positive and keep running!

I don't run to add days to my life, I run to add life to my days

Running is cheaper than therapy